LES CLASSES

Disposem de classes per a diferents nivells, és a dir, d’iniciació, de perfeccionament o de nivell avançat.

Les classes d’iniciació s’imparteixen dins un tancat d’espai reduït i a la corda, fins a obtenir el nivell suficient per poder passar a una pista més gran (60×20), bé individualment, o bé col · lectivament amb treball de tanda.

Les de perfeccionament també es realitzen a nivell personal o col · lectiu, igual que les de nivell avançat sigui quina sigui la disciplina (equitació d’exterior, doma, salt, etc.)

Les classes es poden impartir en català, castellà, francès, anglès o holandès.

(Per mes informació o reserva  info@hipicamaspaguina.com)